BejelentésPekárovics Zoltán:
Szeretek örömöt okozó, de elgondolkodtató képeket festeni.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Hírek
Fordítás

Kedves Látogatók! Örömmel értesítek mindenkit, hogy a Google jóvoltából a honlap minden oldalán több tucat nyelvre lefordítható a honlap tartalma és a képek címei. rajzolta

Szerzői jog

A honlapon elhelyezett képek a művész kizárólagos tulajdonát képezik, azokat szerzői jog védi.

tovább >>LinkekJób története.

Jób gazdag ember volt a környezetében, és rendíthetetlen a hitében.

A Sátán ezt mondta az Úrnak: könnyű neki hitében erősnek lenni, hiszen mindent megadtál Neki. Ha valami csapás érné, akkor is ilyen szilárd maradna a hite?

Az Úr megengedte a Sátánnak, hogy Jób testével, környezetével bármit cselekedhet - egyedül a lelkéhez nem nyúlhat.

Jóbot egyik sorscsapás érte a másik után: mindenét elvesztette, koldus szegény lett, betegségek kínozták, egymagára maradt. Csak az Úrba vetett hite maradt rendületlen ennyi csapás után is. Látva ezt az Úr, megszüntette a Sátán hatalmát felette, meggyógyította, viszakapta mindenét, sőt még gazdagabb lett, mint valaha. 

 Ábrahám története.

Az Úr megáldotta Sárát, aki élemedett korú volt, és ahogy megígérte Neki, teherbe esett és megszülte Ábrahám fiát.

Ábrahám százesztendős volt, amikor Izsák megszületett.

Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és ezt mondta Neki. Fogd a fiadat, a te egyetlenegyedet, akit a legjobban szeretsz, és áldozd fel nekem égőáldozatul azon a helyen, amit kijelölök Neked.

Ábrahám felnyergelte a szamarát, fát hasogatott az égőáldozathoz, és két szolgával és Izsákkal elindultak, hogy áldozatot mutassanak be az Istennek. Amikor elértek arra helyre, amelyet az Úr megjelölt, a szolgákat hátrahagyva megfogta Izsák kezét, vitte a tüzet, és elindultak.

Izsák megkérdezte az apját. – Apám, itt van a tűz és a fa, de sehol nem látom az áldozati bárányt, amit feláldoznánk. Ábrahám megnyugtatta a fiát, Isten gondoskodik majd áldozati bárányról is.

A kijelölt helyen Ábrahám oltárt emelt, felrakta a fahasábokat, aztán megkötözte Izsákot, és a máglyára ültette.

Már emelte a kést, hogy levágja a fiát, amikor kiáltott neki az Úr angyala a mennyből: Ábrahám, ne nyújtsd ki a kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.

Akkor felemelte Ábrahám a tekintetét, és látta, hogy egy közeli bozótban a szarvánál fennakadva ott van egy kos.

Ábrahám fogta a kost, és azt áldozta fel égőáldozatul a fia helyett.

Azután így nevezte el azt a helyet: - Az Úr gondoskodik!

 

Judit története.

A babilóniaiak hatalmas sereggel támadtak Izraelre, és egyik győzelmüket a másik után aratták.

Egy város elfoglalása után számtalan foglyot ejtettek, a sereg pedig nagy mulatozással ünnepelte a győzelmét. Ahogy’ a hangulat egyre magasabbra emelkedett, úgy lett egyre féktelenebb a dorbézolás.

A rabok közül kiemelték Juditot, a városban lakó egyik asszonyt, hogy jelenlétével „emelje” az ünneplés „fényét”.

A dorbézolás végeztével, amikor már szinte alig álltak a lábaikon, Holofernes, a vezér magával vitte Juditot a sátrába. Judit az Úrhoz imádkozott, hogy ne essen rajta szégyen, a várost pedig valamilyen módon megmenthesse.

Hirtelen ötlettel magához ragadta a részeg Holofernes kardját, és egy suhintással levágta a fejét.

A vezér fejét maga előtt tartva kiment a sátorból, és kisétált a táborból, mert amint a katonák meglátták a vezér levágott fejét, rémületbe estek, és szétfutottak.

Így az „elfoglalt” város újra felszabadult.

A tékozló fiú visszatérése.


Egy embernek két fia volt.

A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont.

Néhány nap múlva a fiatalabb összeszedett mindent, és távoli vidékre ment. Ott eltékozolta vagyonát, kicsapongó életet élt.

Miután elköltötte mindenét, nélkülözni kezdett, úgyhogy elszegődött az egyik polgárhoz, aki kiküldte disznókat őrizni. Ő pedig szívesen jóllakott volna azzal is, amit a disznók esznek, de senki sem adott neki.

Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Az én apámnak minden bérese bővelkedik kenyérben, én pedig éhen halok. Elmegyek apámhoz, és a bocsánatát kérem.

Útra kelve el is ment az apjához, aki felismerte, pedig még messze járt, és elébe ment.

A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezzenek.

Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára. Azután vágjátok le a hízott borjút.

Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam, meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.


 

Bibliai illusztrációk V. Jób, Lót, Judit, Ábrahám és Izsák, A tékozló fiú, Hegyi beszéd, glóriaKépgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?István László [ 2008-10-31 12:26 ]

Tesi!

Örömmel láttam ezt az oldalt,
üdv. István Laci
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!